EnglishPolski
Menu
Strona główna
Po co nam Bank DNA?
Biologiczna metka
Uczestnicy projektu
Bank DNA
Jak zbierać próbki?
Artykuły
Linki
Szukaj
Kontakt
Bannery
Statystyki Banku DNA
81 species
98 vouchers
168 DNA probes
46 sequences

Instytucje
 
Projekty międzynarodowe

All Leps Barcode of Life

Fish Barcode of Life Initiative

All Birds Barcoding Initiative (ABBI)

Polar Barcode of Life
Banki DNA

Frozen Ark

Royal Botanic Gardens, Kew

Ambrose Monell Cryo Collection Database

CRES - the Frozen Zoo

Australian Frozen Zoo

International Society for Biological and Environmental Repositories
Witamy na stronie Krajowego Banku DNA Roślin, Grzybów i Zwierząt
Napisał: Wiesław Bogdanowicz   
poniedziałek, 28 lipiec 2008
ImagePolski Bank DNA jest inicjatywą kilku krajowych instytucji naukowych wykorzystujących kody paskowe (barkoding) DNA zarówno w badaniach taksonomicznych jak i w jego praktycznych zastosowaniach. W Banku jest gromadzony materiał biologiczny do otrzymywania DNA w bliskiej i dalekiej przyszłości. Celem Banku jest powiększanie naszej wiedzy o gatunkach roślin, grzybów i zwierząt przy wykorzystaniu najnowszych odkryć i standardów w badaniach DNA.
 
Barkoding DNA jest potężnym narzędziem do dokładnego oznaczenia gatunków na podstawie fragmentów tkanek organizmów. Nie ma tu znaczenia stadium rozwojowe danego osobnika; może to być stadium dorosłe jak i forma młoda, larwalna lub jajo. Precyzyjne oznaczanie gatunków ma fundamentalne znaczenie jeśli chodzi o badania biologiczne, ochronę lub zarządzenie bioróżnorodnością oraz jest podstawą wielu praktycznych i komercyjnych zastosowań.
 
Witryna internetowa Banku DNA ma dwa cele. Po pierwsze strona ta służy jako źródło podstawowej wiedzy dla wszystkich zainteresowanych barkodingiem DNA. Po drugiej dzięki wbudowanej bazie danych witryna internetowa umożliwia zarówno gromadzenie danych o oznaczonych próbkach jak i zbiorczą prezentację wyników tychże badań.
 
Biologiczna metka - nowe możliwości identyfikacji gatunków
Napisał: Wiesław Bogdanowicz   
wtorek, 05 sierpień 2008
ImageOlbrzymia liczba gatunków wciąż czeka na odkrycie. Choć nic nie zastąpi pracy klasycznych taksonomów, biolodzy chcą przyspieszyć i ułatwić identyfikację gatunków, tworząc katalogi genetycznych kodów paskowych 
 
W połowie XVIII wieku szwedzki przyrodnik Karol Linneusz w dziele pt. "Systema Naturae" upowszechnił zasadę binominalnego (składającego się z dwóch członów) nazewnictwa biologicznego oraz opisał około 7,7 tys. gatunków roślin i ponad 4 tys. gatunków zwierząt. Stworzony przez niego system stał się podwalinami współczesnej taksonomii. W ciągu następnych 230 lat opisano około 1,7 mln gatunków eukariontów - organizmów, których komórki mają wyraźne jądra komórkowe (do tej grupy należą m.in. rośliny, grzyby i zwierzęta). To jednak wciąż niewiele - liczbę współcześnie żyjących gatunków Eukaryota ocenia się na co najmniej 10 mln!

Systematyk w cenie
Wydawałoby się, że oznaczanie kolejnych milionów gatunków jest tylko kwestią czasu. Problem w tym, że nie ma na świecie wystarczającej liczby biologów systematyków (i jest ich coraz mniej), a i tak stosunkowo niewielu badaczy jest w stanie oznaczyć więcej niż tysiąc gatunków. Dodatkowo sama identyfikacja na podstawie cech morfologicznych bywa czasochłonna i żmudna. Na szczęście wraz z opracowywaniem skutecznych metod ekstrakcji, oczyszczania i analizowania DNA, dzięki zwiększaniu mocy obliczeniowej komputerów i wraz z rozwojem bioinformatyki możliwa staje się szybka identyfikacja gatunków tylko na podstawie sekwencji ich DNA.
Czytaj całość...
 
Inicjatorzy projektu
Napisał: Tadeusz Malewski   
poniedziałek, 28 lipiec 2008
Uczestnicy projektu
Instytucje
Inicjatorami Banku DNA, którego początki datują się na 2006 r., są cztery instytucje badawcze: Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie (MIZ PAN), Instytut Botaniki PAN w Krakowie (IB PAN), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (IHAR) oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ PAN). Instytuty te są wiodącymi placówkami w skali kraju; MIZ PAN posiada największe w kraju zbiory zoologiczne, zaś IB PAN - największe w kraju zbiory roślin i grzybów. Jednocześnie w placówkach tych znajdują się nowoczesne laboratoria molekularne uczestniczące w realizacji kilku prestiżowych projektów o zasięgu międzynarodowym i współpracujące z najnowszymi laboratoriami tego typu w Europie. Z kolei dwa pozostałe instytuty (IHAR i IGHZ PAN) to dwie analogiczne, wiodące placówki odpowiednio w zakresie bioróżnorodności roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych. Piątym uczestnikiem sieci jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (WNB UZ), który dołączył do niej w 2008 r.  WNB UZ  dysponuje materiałami biologicznymi w przypadku gatunków znajdujących się na liście CITES oraz bogatym zbiorem materiałów wykopaliskowych. Ponadto, Pracownia Bioinformatyki i Modelowania Procesów Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego posiada doświadczenie w zakresie zbierania i przetwarzania informacji o sekwencjach DNA oraz wielkoskalowej analizy porównawczej.
 
Czytaj całość...
 
Po co nam Bank DNA?
Napisał: Robert Rutkowski   
czwartek, 24 lipiec 2008
ImageW kwasie deoksyrybonukleinowym - DNA - zapisana jest niemal kompletna informacja o funkcjonowaniu organizmu, począwszy od prostych procesów komórkowych, poprzez budowę anatomiczną, a skończywszy na cechach charakteru.  Postęp, który poczyniono w dwudziestym wieku w dziedzinie biologii molekularnej, pozwala na precyzyjne odczytywanie tej informacji. Jednocześnie, techniki inżynierii genetycznej umożliwiają nam ingerencję w funkcjonowanie genów, a także, choć wciąż tylko w niewielkim stopniu, na kontrolowanie ich ekspresji.Trudno przewidzieć, jak daleko posunie się nauka w udoskonalaniu i wykorzystywaniu metod genetyki i biologii molekularnej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że już obecnie DNA jest niezwykle cennym źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie.
 
Istnieje więc konieczność zagospodarowania zasobów DNA, zarówno tych istniejących w naturze, jak i przechowywanych w laboratoriach naukowych. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Bank DNA.  Gromadzone w nim będzie DNA w postaci ekstraktów, jak i okazy, tkanki oraz inny materiał biologiczny, z którego DNA będzie mogło być pozyskiwane w przyszłości. Jedną z głównych funkcji Banku będzie wykorzystanie jego zasobów w barkodingu - genetycznym systemie identyfikacji gatunków, pozwalającym precyzyjnie badać różnorodności świata przyrody.  Ogrom wiedzy o naturalnych populacjach, którą możemy zdobyć dzięki analizom DNA doprowadził do powstania nowych, coraz wyraźniej kształtujących się gałęzi biologii: taksonomii molekularnej, ekologii molekularnej i wykorzystaniu genetyki w ochronie ginących gatunków.
Czytaj całość...